Ugrás a tartalomra

Tiszalök város belvízrendszere

Megújul Tiszalök Város Belvízrendszere
"Tiszalök Város belvízrendszere" projekt
(Azonosító: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0025)

71 843 670 Ft összegű Európai Uniós támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretén belül valósul meg Tiszalök Város belvízrendszere 2013. március 10. és 2013. november 30. között.

EAOP-5.1.2.

Tiszalök csapadékvíz elvezető hálózatának egy része régi építésű, 40 éve épült, állapotuk mára jelentősen leromlott. A zárt szakaszok, víznyelő aknák feliszapolódtak, a földmedrű és burkolt árkok károsodtak, feltöltődtek, a burkolatok összetöredeztek, leromlottak, így nem képesek garantálni a csapadékvizek biztonságos levezetését a belterületekről. A belvízelvezető rendszer leromlott állapota miatt a víz nem jut el a szivattyúállomásokhoz, torlódik, megáll a közterületeken, veszélyezteti a magán- és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő épületeket, jelentős területeken lehetetlenné teszi a megyére jellemző kertművelést.

A legsürgetőbb feladatok megvalósítására illetve az azóta felmerült problémák megoldására koncentrálva, jelen projekt a település kilenc helyszínét érinti, ahol a szükséges létesítmények megépítését vagy a meglévő létesítmények rekonstrukcióját célozza. Továbbá tartalmazza a település bel- és csapadékvíz elvezetését biztosító főgyűjtők mosatását, mely révén a főgyűjtők és a becsatlakozó bel- és csapadékvíz elvezető csatornák vízelvezető képessége jelentősen javul.

A megvalósítani kívánt projekt célja alapvetően a belvíz belterületről történő biztonságos elvezetése, ezzel a bel-, és csapadékvíz okozta kártételek enyhítése, megszüntetése, az egészséges, tiszta, rendezett és biztonságos természeti és települési környezet kialakítása, védelme és hosszú távú fennmaradásának biztosítása.

A projekt eredményeként megelőzhetővé, csökkenthetővé válnak a magán- és közvagyont fenyegető belvizek valamint a talajvízszint normalizálódása is megvalósul. Összességében ez által az épített környezet védelme, a magán- és közvagyon biztonsága is lehetővé válik. A projekt végleges eredményeként a védekezésre és helyreállításra fordított pénzt az önkormányzat és a lakosság is más célokra fordíthatja.

Ennek köszönhetően a területen elhelyezkedő ingatlanok értékének normalizálódása és a beruházás is kedvező hatást jelent a településképre, amellyel a projekt hozzájárul a település vonzóbbá tételéhez a befektetők, vállalkozások és az idegenforgalom szereplői számára.
A lakosság szempontjából kiemelt a komfortérzetük javítása és ez által a település lakosságmegtartó ereje is tovább növekszik.
A sikeres projektnek köszönhetően Tiszalök Önkormányzata eleget tesz a jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek valamint gondoskodik a helyi vízrendezésről, a vízelvezetésről, vízkárelhárításról.

A projekt során befektetett költség mintegy 3-szoros értékű ingatlant véd.

 

 

Bővebb információ, sajtókapcsolat:
Csáki Viktor
Tiszalök Város Önkormányzata
+36 70 422 5234

 

Csatolt fájlok

Dokumentum címe Letöltés
Tiszalök Város Belvízrendszere, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0025 projekt